Siirry suoraan sisältöön
Home » Uutiset » Vuodesta 2025 lähtien Trans­Ja­kar­tan kaikki uudet hankinnat ovat säh­kö­bus­se­ja

Vuodesta 2025 lähtien Trans­Ja­kar­tan kaikki uudet hankinnat ovat säh­kö­bus­se­ja

Lii­ken­teen ai­heut­ta­mat il­man­saas­teet ovat vakava ongelma yli 30 mil­joo­nal­le Jakartan met­ro­po­lia­lu­een asuk­kaal­le. Ratkaisua haetaan lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­ses­tä.

Indonesian pääkaupungissa Jakartassa kansalaisaktivistit osoittivat mieltään 16.9.2022 ja vaativat kaupunkilaisille oikeutta puhtaaseen ilmaan. Liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet ovat vakava ongelma yli 30 miljoonalle Jakartan metropolialueen asukkaalle. Alueen pienhiukkaspäästöt ylittävät 7-8 kertaisesti Maailman terveysjärjestön WHO:n raja-arvot.

Nyt ratkaisua haetaan liikenteen sähköistämisestä. Vuonna 2021 maassa oli 12 500 sähkömoottoripyörää ja 1 700 -autoa. Tavoitteena on, että jo kolmen vuoden päästä maassa on 2,1 miljoonaa sähkömoottoripyörää ja 400 000 -autoa.

Julkisen liikenteen osuus työ­mat­ka­lii­ken­tees­tä on vain kolmanneksen (2020), joten sitä lisäämällä ja sähköistämällä ilmansaasteita voitaisiin vähentää. Linja-autoyhtiö TransJakarta on tuomassa oman kortensa kekoon. Tällä hetkellä sen kalusto on reilut 4 300 linja-autoa ja maaliskuussa se otti käyttöön ensimmäiset 30 sähköbussia. Tavoitteena on kasvattaa kalustoa yli kymmeneen tuhanteen bussiin vuoteen 2030 mennessä ja kattaa koko kalusto sähköbusseilla. Vuodesta 2025 lähtien kaikki uudet hankinnat ovat sähköbusseja.

Kiitos Business Finland Jakarta antoisasta webinaarista “On the way for carbon neutral transport in Indonesia” 21.9.2022.

Suomessa on asiantuntemusta liikenteen sähköistämisen arvoketjussa aina kai­vos­teol­li­suu­des­ta ja raaka-aineiden jalostuksesta akkujen valmistukseen ja käyttöön liittyviin teknologioihin ja palveluihin sekä la­taus­tek­no­lo­gioi­hin ja kierrätykseen.

Nyt voisi olla hyvä aika miettiä vientiä, bisnestä tai sijoittamista Indonesian liikenteen sähköistämiseen?

Seven Stones Finland yhteistyössä Seven Stones Indonesian kanssa auttaa suomalaisyrityksiä tutkimaan ja testaamaan Indonesian markkinoita turvallisesti ja riskittömästi.

Kuva: Stoorisoppi